Lund Simula, en kommersiell kompilator från Lund Software House


Lund Simula är den kompilator som används i undervisningen vid LTH. Den lär finnas för Sun, VAX, Data General, Hewlett Packard och Atari, men jag tycker nog att den verkar finnas för DEC också. Mer info från:

Lund Software House
Box 7056
220 07 Lund

Telefon: 046-134060
Telefax: 046-131021
Email: boris@dna.lth.se


Denna sida underhölls av Fredrik Roubert