Simula


Informationen på den här sidan uppdateras inte längre, främst som en följd av att Simula sedan hösten 1997 inte längre används i undervisningen vid LTH. En del av det som står här är dock fortfarande sant, så håll tillgodo.

Säga vad man vill om Simula, men för oss som började D-linjen på den gamla goda tiden så är det norska programmeringsspråket ett faktum. På den här sidan har jag sammanställt lite information om saker som folk brukar fråga mig om.


Kompilatorer

Ja, det är den vanligaste frågan. "Kan jag köra Simula hemma?" Och visst kan man det, om man har rätt dator och rätt operativsystem. Såvitt jag vet finns idag följande Simula-kompilatorer:

Eftersom Lund Simula och PC Simula är kommersiella och SAMU16 rätt begränsad så verkar Cim vara det enda användbara alternativet. Det är en fri och portabel kompilator som grundar sin portabilitet på programspråket C genom att översätta all Simula-kod till C, och sedan låta en C-kompilator skapa binärfilerna. Cim är gjord för att fungera tillsammans med GNU C, så om man har ett datorsystem som man kan köra GNU C på, så borde Cim fungera utan problem. (Vilket innebär att det lönar sig att köra UNIX... ;-)

Vad gäller Windows och andra obskyra operativsystem så vet jag inte, men om man vill köra DOS så finns det en version av GNU C som kallas DJGPP och är gjord för DOS. Cim ska gå att använda tillsammans med DJGPP.


Klassbibliotek

När den glade D-aren sedan fått sin Simula-kompilator att fungera, på vad det nu är för obskyr dator han föredrar att använda, så väcks helt plötsligt en ny fråga. "Men DNAs speciella klassbibliotek då?"

Man inser ju snart att i snart sagt varenda kurs så bara måste DNA använda sina egenhändigt tillverkade klassbibliotek. Och dessa finns såklart bara till Lund Simula. Jag tröttnade dock på det, och har skrivit egna klassbibliotek (för Cim) som skall fungera precis som DNAs varianter för Lund Simula. I vissa fall är det originalkällkoden som bara modifierats lite, och ibland har jag skrivit allt från grunden. Den som använder de olika klassbiblioteken ska dock inte märka någon skillnad mellan mina varianter och originalen. (Var det tänkt i alla fall...)

Än så länge är det här inte riktigt färdigt och snyggt, men det fungerar. Framförallt så saknas det makefiler, så om du vill kompilera om biblioteken själv (ifall du har en mycket speciell dator eller så) är du tvungen att meka en del själv. WindowPackage är dock färdigkompilerat för PC, Sun och DEC. Window, CmdLineClass och UnixCmdLineClass har makefiler för Linux som borde fungera utan större ändringar. Ladda gärna hem och testa de här klasserna, och berätta för mig vad som fungerar bra, och vad som inte fungerar.


Blandade Simula-relaterade länkar


Denna sida underhölls av Fredrik Roubert