Bredbandsbolaget

— varning för ett kundfientligt företag!

Hösten 2001 skaffade jag internet­anslutning via ADSL hos BoNet (som senare bytte namn till Bostream och i augusti 2004 köptes upp av Bredbands­bolaget). Under flera år var jag en mycket nöjd kund som gärna berättade för vänner och bekanta hur snabb och välfungerande internet­anslutning jag hade hemma. Men bara några månader efter det att Bostream köpts upp av Bredbands­bolaget så flyttade jag till en ny lägenhet, och även om den till och med låg i samma fastighet som den gamla så ställde nu Bredbands­bolaget till med en cirkus utan dess like. Bredbands­bolaget tog betalt i förskott, installerade aldrig någon internet­anslutning och efter 6 månader har jag ännu inte fått tillbaka alla pengar.

För att varna andra för att befatta sig med Bredbands­bolaget har jag nu gjort den här websidan. I vänster­spalten nedan har jag publicerat alla brev och mail som har skickats mellan Bostream, Bredbands­bolaget och mig själv, så att var och en kan läsa allt och bilda sig en egen uppfattning. I höger­spalten har jag skrivit en sammanfattning av vad som hänt, för att sätta breven i ett sammanhang.

Även om Bredbands­bolaget inte längre är skyldiga mig någon väsentlig summa pengar så är jag fortfarande upprörd över all tid de har tagit mig och allt besvär de har orsakat. Jag har flyttat flera gånger sedan det här hände och haft flera andra internet­leverantörer (alla mycket bättre än Bredbands­bolaget), men jag hoppas att jag med den här websidan kan hjälpa någon att undvika att hamna i samma situation som jag gjorde. Mitt råd kan sammanfattas enkelt: Undvik Bredbands­bolaget!

Brev och mail

Mail från Bostream 2005–03–22 kl 13.26
Bostream svarar på en fråga jag skickat in via deras websida, och skriver att jag måste byta till ett Bredbands­bolaget-abonnemang när jag flyttar eftersom Bostream inte längre installerar Xstream-tjänsten.
Mail till Bostream 2005–03–22 kl 13.30
Jag frågar om det verkligen är nödvändigt att göra en ny installation när jag bara flyttar inom samma fastighet.
Mail från Bostream 2005–03–22 kl 13.32
Bostream svarar att det är nödvändigt att göra en ny installation. Detta innebär alltså att jag måste byta till ett Bredbands­bolaget-abonnemang.
Brev från Posten 2005–03–29
Posten ber om ursäkt för att fakturan från Bredbands­bolaget blivit försenad på grund av tekniska problem hos Posten.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–03–29
Faktura från Bredbands­bolaget gällande abonnemangs­avgift i förskott för april, maj och juni, summa 1197 kr, för det Bostream-abonnemang som jag nyligen begärt att få flyttat (och därmed konverterat till ett Bredbands­bolaget-abonnemang).
Mail till Bredbandsbolaget 2005–04–12 kl 09.05
Jag frågar Bredbands­bolaget hur jag ska gå tillväga för att även med den nya abonnemangs­formen få ett fast IP-nummer.
Mail från Bredbandsbolaget 2005–04–12 kl 09.47
Bredbands­bolaget svarar att jag ska ta kontakt med kundtjänst när konverteringen av abonnemanget är klar för att då lösa frågan om fast IP-nummer.
Mail från Bostream 2005–04–23 kl 04.00
Bekräftelse från Bostream på att mitt abonnemang är uppsagt och avslutat, med slutklämmen att det nu bara är att invänta installationen av ”den snabbare och bättre tjänsten från Bredbands­bolaget”.
Brev till Bredbandsbolaget 2005–06–20
Första brevet till reklamations­avdelningen. När de tre månader som jag betalt i förskott har passerat utan att jag fått någon tjänst installerad så kräver jag pengarna tillbaka, samt kompensation för att jag på grund av detta tvingats vara utan internet­anslutning. Jag begär även skriftligt besked om vilket datum tjänsten verkligen kommer att vara installerad.
Mail till Bredbandsbolaget 2005–07–04 kl 10.32
När kundtjänst berättat att senaste meddelade leverans­datum inte heller var sant och reklamations­avdelningen inte hört av sig så skickar jag denna påminnelse om att jag väntar på ett svar.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–07–08
Svar från reklamations­avdelningen! Bredbands­bolaget vägrar att betala tillbaka mina pengar utan lovar istället att dessa kommer att tillgodo­räknas mig när abonnemanget väl har installerats. Dessutom utlovar de 399 kr i kompensation (som också ska tillgodo­räknas på kommande abonnemangs­avgifter) för att jag varit utan internet i flera månader.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–07–11
Bredbands­bolaget meddelar att telestationen jag är ansluten till snart ska byggas ut och ber mig därför ta kontakt med kundtjänst.
Brev till Bredbandsbolaget 2005–07–14
När det står klart att jag absolut tidigast skulle kunna få någon internet­anslutning den 1 september, dvs. efter 5 månaders väntetid, så skriver jag till reklamations­avdelningen igen och kräver åter en gång att få pengarna tillbaka. Den här gången klarar jag inte av att hålla en vänlig ton i brevet.
Mail från Bredbandsbolaget 2005–07–15 kl 13.46
Bredbands­bolaget svarar på en fråga jag skickat in via deras websida, och bekräftar därmed att Bredbands­bolagets utrustning inte tar större plats än Bostreams utrustning och att den plötsliga platsbristen i telestationen helt enkelt beror på att den plats som jag tidigare hade nu har getts åt någon annan.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–08–05
Bredbands­bolaget skriver att de nu har påbörjat installationen av mitt abonnemang och berättar att leverans­tiden i de flesta fall är 3–5 veckor.
Mail till Bredbandsbolaget 2005–08–17 kl 16.34
Efter att reklamations­avdelningen åter igen inte hört av sig på väldigt länge så ringer jag kundtjänst för att få telefon­numret till reklamations­avdelningen. Efter en halvtimme i telefon­kö ger mig kundtjänst ett telefon­nummer som visar sig gå till en telefax. Jag orkar inte med en halvtimme till i telefon­kö utan skickar istället detta mail för att fråga om rätt telefon­nummer.
Mail från Bredbandsbolaget 2005–08–17 kl 17.16
Faktura­avdelningen svarar att reklamations­avdelningen inte har något telefon­nummer och påpekar att numret jag fått var fax­numret.
Mail till Bredbandsbolaget 2005–08–17 kl 17.24
Eftersom det verkar omöjligt att ringa till reklamations­avdelningen så frågar jag istället per mail hur behandlingen av mitt reklamations­ärende går, men kan inte låta bli att vara sarkastisk över reklamations­avdelningens påstådda avsaknad av telefoner.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–08–17
Bredbands­bolaget meddelar till slut att de inte kan leverera någon internet­anslutning alls. De skriver att de kommer att kontakta mig igen om förutsättningarna ändras i framtiden, men att detta inte kommer att ske inom det närmaste året. Notera särskilt att det inte står någonting om vad som kommer att ske med de abonnemangs­avgifter jag betalt i förskott.
Mail från Bredbandsbolaget 2005–08–19 kl 10.57
Faktura­avdelningen meddelar att jag kan förvänta mig ett svar på det senaste brevet till reklamations­avdelningen ”inom en snar framtid”.
Mail till Bredbandsbolaget 2005–08–31 kl 10.20
När det gått 7 veckor utan svar från reklamations­avdelningen så skriver jag igen och frågar när jag kan förvänta mig ett svar.
Mail från Bredbandsbolaget 2005–08–31 kl 13.47
Faktura­avdelningen svarar att jag borde få ett svar inom 2 veckor och ber mig att ”avvakta ytterligare lite till”.
Mail till Bredbandsbolaget 2005–09–20 kl 09.18
När det gått nästan 3 veckor till så skriver jag åter igen och frågar när jag kan förvänta mig ett svar. Det har nu gått 10 veckor sedan jag skickade brevet till reklamations­avdelningen (som påstås bruka svara inom 3–5 veckor).
Mail från Bredbandsbolaget 2005–09–22 kl 14.11
Jag får ett obegripligt svar om att jag skulle ha varit i kontakt med Bredbands­bolaget samma dag (det hade jag inte!) och att de nu kommer att betala tillbaka 998 kr (var fick de den summan ifrån?) till mig.
Mail till Bredbandsbolaget 2005–09–22 kl 20.05
Jag svarar att jag inte varit i kontakt med dem denna dag och frågar varifrån summan 998 kr kommer.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–09–22
Några dagar senare får jag ett brev daterat 2005–09–22 där Bredbands­bolaget skriver att de ”beklagar det inträffade” och nu kommer att betala tillbaka 998 kr till mig. Det ges ingen förklaring till varifrån den summan kommer.
Mail från Bredbandsbolaget 2005–09–23 kl 09.56
Faktura­avdelningen svarar att de anser att jag för ”den tid tjänst inte fungerat” har betalt 399 kr, 399 kr och 200 kr.
Brev till Bredbandsbolaget 2005–09–28
Jag skriver åter igen ett brev till reklamations­avdelningen och kräver tillbaka även de resterande 199 kr och bifogar för säkerhets skull en kopia av fakturan i fråga så att de tydligt kan se vilka pengar jag menar. Dessutom påpekar jag att de tidigare har utlovat 399 kr i kompensation, som jag ännu inte sett röken av. Därefter sammanfattar jag allt elände som de ställt till med och kräver en vettig kompensation för detta.
Brev från Bredbandsbolaget 2005–10–18
Bredbands­bolaget svarar att de varken tänker betala tillbaka resterande 199 kr, den ersättning på 399 kr som de tidigare utlovat eller någon annan ersättning heller. Någon motivering till varför jag inte skulle få pengarna tillbaka när de inte levererar ges inte. Detta korta och koncisa brev är ett sant mästerverk i kundförakt!

Pressröster

Efter att jag publicerade den här websidan så spred sig ryktet snabbt och väldigt många många har hört av sig per mail för att berätta hur de själva råkat ut för liknande saker. Det har också blivit tre tidningsartiklar:

Många problem vid bredbandsflytt
Sydsvenskan, den 5 december 2005
It-konsult hänger ut Bredbands­bolaget
Computer Sweden, den 9 december 2005
Fredrik fick pengarna tillbaka av Bredbands­bolaget — efter 11 år
IDG, den 16 september 2016

Historien

Historien tar sin början den 1 april 2005, då jag flyttade från en lägenhet till en annan i samma fastighet i Lund. Eftersom jag sedan många år varit nöjd kund hos BoNet/Bostream och naturligtvis ville fortsätta ha internet­anslutning även i den nya lägenheten kändes det naturligt att ta kontakt med Bostream för att få anslutningen flyttad.

Kundtjänst upplyste mig då om att det var omöjligt att flytta mitt befintliga abonnemang (även om jag bara flyttade inom samma fastighet och alltså inte skulle byta telestation eller något sådant) och att jag var tvungen att konvertera till ett Bredbands­bolaget-abonnemang för att kunna genomföra flytten. Denna operation, konvertering och flytt, skulle ta 2–4 veckor att genomföra. Detta lät som ett acceptabelt alternativ och jag beställde en sådan flytt.

Senare fick jag en faktura för abonnemang månaderna april, maj och juni. Det var inte så märkligt, eftersom jag alltid betalat abonnemangs­avgiften i förskott, men då jag nu skulle byta abonnemangs­form så ringde jag för säkerhets skull kundtjänst som bekräftade att jag skulle betala denna faktura och att de veckor som jag skulle vara utan internet under flytten skulle tillgodo­räknas på nästa faktura. Då jag fortfarande trodde på den väntetid som utlovats så betalade jag därefter fakturan. (Det borde jag aldrig ha gjort.)

När det gått misstänkt lång tid utan att jag hört något från Bredbands­bolaget så ringde jag kundtjänst för att fråga vad som var på gång. Jag fick då beskedet att flytten blivit försenad, men att mitt nya abonnemang skulle vara installerat senast den 4 maj. När denna dag kom utan att jag hört någonting alls från Bredbands­bolaget tog jag återigen kontakt med kundtjänst och fick denna gång veta att det där med den 4 maj tydligen var gripet helt ur luften och att någon gång mot slutet av juni låg närmare sanningen. När jag den 20 juni åter en gång ringde för att förhöra mig om hur det gick med installationen så fick jag beskedet att det nu skulle vara installerat senast den 14 juli.

När nu de tre månader som jag betalt i förskott har gått utan att jag sett röken av någon internet­anslutning och jag insett att kundtjänst inte drar sig för att ljuga ett påhittat leverans­datum rakt i örat på kunderna, så skriver jag mitt första brev till reklamations­avdelningen. De är utlokaliserade till Gotland (för att få vara ifred från arga kunder, kan man anta) och adressen dit är inte helt lätt att få tag på. Om man är tillräckligt upprörd på telefon så delar kundtjänst ut adressen, men för att bespara andra att lida i de oändliga telefon­köerna så skriver jag adressen här:

Reklamationsavdelningen
B2 Bredband AB
Faktab Finans AB
Box 1348
621 24 Visby

I brevet till reklamations­avdelningen kräver jag pengarna tillbaka för de tre månader som jag lurats att betala i förskott, kompensation för att jag varit utan internet­anslutning i över 3 månader samt ett skriftligt löfte om när installationen verkligen kommer att ske. Innan reklamations­avdelningen svarar på detta hinner jag dock prata med kundtjänst och få veta att även den 14 juli var ett påhittat leverans­datum, så jag skickar en påminnelse per mail till reklamations­avdelningen om att jag kräver att få ett leverans­datum skriftligt.

Efter 3 veckor svarar reklamations­avdelningen. De vägrar att betala tillbaka mina pengar utan lovar istället att dessa kommer att tillgodo­räknas mig när abonnemanget väl har installerats. Dessutom utlovar de 399 kr i kompensation (som också ska tillgodo­räknas på kommande abonnemangs­avgifter). Det hade varit en ganska ynklig kompensation, om den någonsin hade betalats ut. I själva verket har jag aldrig sett röken av dessa utlovade 399 kr.

Några dagar senare får jag ett brev från Bredbands­bolaget där de meddelar att telestationen jag är ansluten till snart ska byggas ut och ber mig därför ta kontakt med kundtjänst. Det står nu klart att den 1 september är absolut tidigast tänkbara installations­datum. Detta är alltså 5 månaders väntetid! Efter att reklamations­avdelningen i sitt senaste svar använt formuleringen ”lite mer än 2 månader” så kan jag nu inte hålla en vänlig ton då jag skriver till reklamations­avdelningen igen och åter en gång kräver att få pengarna tillbaka.

Den 5 augusti skickar Bredbands­bolaget ett brev och berättar att de nu har påbörjat installationen av mitt abonnemang och att leverans­tiden i de flesta fall är 3–5 veckor. Medan jag väntar på att dessa veckor ska gå försöker jag kontakta reklamations­avdelningen för att försäkra mig om att de fått mitt brev och arbetar på ett svar. (Kundtjänst gör sitt bästa för att muntra upp mig genom att efter en halvtimme i telefon­kö ge mig fax­numret till reklamations­avdelningen och låtsas som om det är telefon­numret. Tjutandet från en telefax rakt i örat ju är precis vad som brukar göra arga kunder gladare.) Det visar sig att telefon­numret till reklamations­avdelningen är hemligt, så att missnöjda kunder inte ska kunna ringa till dem. Praktiskt. Ett kontor på Gotland med hemligt telefon­nummer! Någonstans här får jag känslan av att Bredbands­bolaget är väldigt medvetna om att de har mängder med missnöjda kunder.

Innan reklamations­avdelningen har hört av sig kommer det den 17 augusti ett brev från Bredbands­bolaget där de till slut meddelar att de inte kan leverera någon internet­anslutning alls! De skriver att de kommer att kontakta mig igen om förutsättningarna ändras i framtiden, men att detta inte kommer att ske inom det närmaste året. Det står inte någonting om hur de har kunnat utlova leverans­datum på löpande band utan att ens veta om de kan leverera över huvud taget. Det står inte någonting om vad som kommer att ske med de abonnemangs­avgifter jag betalt i förskott.

Anledningen till att de inte kan leverera sägs vara att det är fullt i den telestation jag är ansluten till. Det kan tyckas väldigt märkligt, eftersom det ju från början fanns ADSL-utrustning installerad i telestationen för mitt abonnemang och att jag under hela den här historien inte bytt telestation. Bredbands­bolaget har inte försökt ge någon förklaring till hur detta hänger ihop, men jag har i efterhand insett att det rimligtvis gått till enligt följande: Först har Bredbands­bolaget låtit avinstallera den utrustning som fanns för mitt Bostream-abonnemang, sedan har utrustning för någon annan abonnent installerats på den platsen och därefter var det fullt i telestationen så att den nya utrustningen för mitt Bredbands­bolaget-abonnemang inte fick plats. Resultatet är att jag efter detta inte kan få ADSL-anslutning från någon leverantör alls. Tack för det, Bredbands­bolaget!

Det tar över 10 veckor innan reklamations­avdelningen svarar denna gång. (Jag är alltså långt ifrån ensam om att vara missnöjd med Bredbands­bolaget.) Lika länge som det dröjt, lika obegripligt är svaret: Bredbands­bolaget har nu bestämt sig för att betala tillbaka 998 kr till mig. Var i hela friden fick de den summan ifrån? Ingen förklaring ges. Jag skickar ett mail och frågar varifrån de fått den summan och får svaret att de anser att jag för ”den tid tjänst inte fungerat” har betalt 399 kr, 399 kr och 200 kr. Goddag, yxskaft. Jag skriver åter en gång ett brev till reklamations­avdelningen och kräver nu även de resterande 199 kr tillbaka och för säkerhets skull bifogar jag en kopia av fakturan i fråga (summa 1197 kr) så att de tydligt kan se vilka pengar jag menar. Dessutom påpekar jag att de tidigare har utlovat 399 kr i kompensation, som jag ännu inte sett röken av. Därefter sammanfattar jag allt elände som de ställt till med och kräver en vettig kompensation för detta.

Den 18 oktober avslutar reklamations­avdelningen vår korrespondens med det kanske otrevligaste brev jag sett ett företag skicka till en kund. Om du bara ska läsa ett enda av breven i vänster­spalten, så läs det sista. Trots att Ann-Louise inte ens klarar av att skriva sitt eget namn rätt så lyckas hon på brevets fyra koncisa rader uttrycka ett kundförakt av episk storhet. Det är nu jag beslutar mig för att göra den här websidan.

Kanske borde jag för länge sedan lutat mig tillbaka och bara nöjt mig med att betala för något som jag aldrig fick, men jag vägrar att acceptera tanken på ett samhälle där individen inte har någon röst. Jag hoppas att den här websidan blir till nytta för någon.

Epilog

Hösten 2016 skedde något synnerligen oväntat, en annan missnöjd kund hängde ut Bredbands­bolaget offentligt på Facebook med en historia som bara alltför mycket liknade min egen mer än ett årtionde tidigare. Detta väcker stor uppmärksamhet och delas inom kort tid vidare över tolvtusen gånger på Facebook. En vän till mig ser detta och gör mig uppmärksam på det, varpå jag följer händelseförloppet med spänning.

I slutänden leder detta till att jag till sist får tillbaka både de pengar som jag betalt i förskott och de pengar som jag blivit utlovad i kompensation, på dagen 11 år och 5 månader efter det att jag betalade den där ödesdigra fakturan.

Detta är så osannolikt att det nu känns som min plikt att uppdatera den här websidan med denna epilog. När jag förra gången, i december 2005, skrev de avslutande orden om varför jag gjort mig besväret både att driva frågan och att publicera hela historien på internet så försökte jag uttrycka det som att jag vägrar att acceptera tanken på ett samhälle där individen inte har någon röst. Att nu Bredbands­bolaget till sist har betalat mig alla de pengar jag hela tiden har hävdat att de varit skyldiga mig visar inte enbart att jag har haft rätt utan mycket viktigare så visar det att det är möjligt att få rätt, även om man är en liten enskild individ mot ett stort och ansiktslöst företag.

Facebook och mail

Offentlig diskussion på Facebook
En annan missnöjd kund hänger ut Bredbands­bolaget offentligt på Facebook, varpå de skriver ett svar att ärendet nu är löst och att de kommer självklart att betala tillbaka hela summan till kunden och har även valt att ekonomiskt kompensera utöver detta. Jag svarar gillande och frågar om detta innebär att även jag nu kan få mina pengar tillbaka, på vilket jag får svaret att jag ska skicka ett privat meddelande.
Privat meddelande på Facebook 2016–08–24
Jag följer uppmaningen att skicka ett privat meddelande på Facebook, hänvisar till den här websidan för alla detaljer och sammanfattar att jag fortfarande saknar 199 kr av de pengar jag betalt in i förskott plus tidigare utlovade 399 kr i kompensation, på vilket jag får svaret att jag ska skicka ett mail till reklamations­avdelningen.
Mail till Bredbandsbolaget 2016–08–24 kl 14.01
Jag följer uppmaningen att skicka ett mail till reklamations­avdelningen, hänvisar till den offentliga diskussionen på Facebook och kopierar även texten som jag nyss skrivit i det privata meddelandet på Facebook.
Mail från Bredbandsbolaget 2016–09–01 kl 13.30
Bredbands­bolaget svarar med att fråga mig om ditt gamla kund- eller personnummer på ditt abonnemang.
Mail till Bredbandsbolaget 2016–09–01 kl 14.52
Jag kommer inte ihåg mitt gamla kundnummer, men det står som tur är på den här websidan så jag kopierar det från ett av mina gamla brev härifrån (och undrar lite stillsamt varför de inte själva kunde ha gjort detsamma).
Mail från Bredbandsbolaget 2016–09–05 kl 12.38
Bredbands­bolaget svarar att de nu har sett över ärendet, kommit fram till att de nu faktiskt ska betala ut pengarna som de varit skyldiga mig i över ett årtionde och frågar om mina bank­konto­uppgifter.
Kontoutdrag från Skandiabanken 2016–09–14
Skandiabanken meddelar en vecka senare att 599 kr bokförts på mitt konto.

Historien, fortsättningen

Historien får sin osannolika fortsättning den 20 augusti 2016, då en vän till mig gör mig uppmärksam på att en annan missnöjd kund några dagar tidigare har hängt ut Bredbands­bolaget offentligt på Facebook, med en historia alltför lik min egen, och att detta nu dragit väldigt mycket uppmärksamhet till sig.

Jag följer utvecklingen med spänning, tusentals människor kommenterar historien på Facebook, tiotusentals gillar den och delar den vidare. De allra flesta som kommenterar uttrycker besvikelse, frustration och ilska över hur de har blivit bemötta av Bredbands­bolaget.

Inom en vecka så skriver Bredbands­bolaget ett offentligt svar på Facebook i vilket de förklarar att de nu utrett ärendet i fråga noggrannare, att de beklagar att det kunnat hända, att de nått en överenskommelse som båda parter är nöjda med och att de ser det som självklart att betala tillbaka hela summan till kunden och har även valt att ekonomiskt kompensera utöver detta.

Framför allt detta sista fångar min uppmärksamhet, för min egen erfarenhet med Bredbands­bolaget var ju precis det motsatta, trots min långa och envisa kamp så vägrade de betala tillbaka hela summan och de valde också att inte heller betala ut den kompensation de tidigare hade utlovat. Så jag svarar på detta och frågar om detta innebär att även jag nu kan få tillbaka de pengar de ännu inte har betalat tillbaka till mig.

I ärlighetens namn så hade jag inga större förhoppningar om att ens få ett svar på detta men kände bara att jag inte kunde låta deras självklart stå utan kommentar, så döm om min förvåning när Bredbands­bolaget två dagar senare svarar med en kommentar på Facebook i vilken de uppmanar mig att skicka dem ett privat meddelande.

Ett sådant erbjudande kan jag självfallet inget annat än att ta emot, så jag skickar Bredbands­bolaget ett privat meddelande på Facebook i vilket jag hänvisar till den offentliga diskussionen på Facebook samt den här websidan med alla detaljer om mitt ärende. Detta leder dock först enbart till ett kort svar om att jag måste skicka ett mail till reklamations­avdelningen istället. Jag följer den uppmaningen men det leder därefter enbart till ett kort svar om att jag måste skicka dem mitt gamla kundnummer. Här börjar jag misströsta, all denna information finns ju i all önskvärd tydlighet på den här websidan, som jag redan från första början har hänvisat till. Det är nu väldigt tydligt att inte någon har gjort sig besväret att faktiskt läsa vad som står här.

Men jag kopierar mitt gamla kundnummer från ett av mina gamla brev härifrån och några dagar senare får jag ett mail med det mest överraskande av alla besked i hela den här historien: Bredbands­bolaget har sett över ärendet och bestämt sig för att nu betala tillbaka både de pengar jag betalt i förskott och den kompensation som de tidigare har utlovat!

Det är ett kort och koncist mail och jag uppskattar verkligen att det är helt fritt från tomma fraser av typen självfallet eller beklagar. Vid det här laget behövs det inga ord mer och efter att jag meddelat mina aktuella bank­konto­uppgifter så får jag en vecka senare 599 kr utbetalade till mitt konto som bekräftelse på att jag i alla dessa år har haft helt rätt när jag hävdat att Bredbands­bolaget varit skyldiga mig pengar.

När jag nu, på dagen 11 år och 5 månader efter det att jag betalade den där ödesdigra fakturan, till sist fått tillbaka pengarna så kan jag inte låta bli att tänka på det sista brev jag fick från Bredbands­bolaget förra gången, brevet den 18 oktober 2005, som jag då kallade för det kanske otrevligaste brev jag sett ett företag skicka till en kund.

Detta korta brev avslutades med orden: Ingen ytterligare ersättning kommer att ges i detta ärende då vi inte kommer att behandla ärendet något mer.

Nu kan jag konstatera att det inte bara var otrevligt utan även osant.

Diskussionen på Facebook visade med all önskvärd tydlighet att det fortfarande finns mängder med missnöjda kunder som har problem med att få Bredbands­bolaget att ta deras ärenden på allvar. Jag hoppas att den här websidan kan vara till stöd för de som känner sig driva ett hopplöst ärende.

Fredrik Roubert <fredrik@roubert.name>